Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty semestru 9 - psychologia dzienna MK (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Psychologii)

Jednostka: Instytut Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty semestru 9 - psychologia dzienna MK
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z
2.5-ETYKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Konwersatorium - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy (Dostarczenie zaawansowanej wiedzy dotyczącej aktualnych problemów etycznych występujących w pracy psychologa oraz umocowania prawnego zawodu psychologa)

- w zakresie umiejętności (ukształtowanie umiejętności samodzielnego analizowania problemów etycznych w pracy psychologa)

- w zakresie kompetencji (uwrażliwienie na etyczną stronę pracy psychologa i odpowiedzialność z tego wynikającą)

Strona przedmiotu
2.5-PODSTPSYCHTER
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom założeń psychoterapii jako procesu leczenia zaburzeń psychicznych. W ramach zajęć omówione zostaną cele i zastosowania psychoterapii, główne podejścia terapeutyczne, transteoretyczny model psychoterapii i etapy procesu terapeutycznego oraz czynniki i procesy prowadzące do zmiany w funkcjonowaniu pacjenta. Poruszone zostaną także kwestie osobistego wkładu terapeuty w proces leczenia, kształcenia w zawodzie psychoterapeuty i zasad etycznych prowadzenia psychoterapii.

Strona przedmiotu
2.5-POMOCINT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-PRASPEKT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów psychologii z aspektami prawnymi, z jakimi będą mieli do czynienia wykonując w przyszłości zawód psychologa. Oprócz podstawowych informacji z zakresu prawoznawstwa w czasie zajęć zapoznają się z problematyką wybranych uregulowań kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu cywilnego, kodeksu karnego oraz procedur przewidzianych w k.p.c. i k.p.k. Ponadto uzyskują wiedzę na temat zasad związanych z tajemnicą zawodową, roli psychologa w postępowaniu sądowym lub w charakterze biegłego, praw i obowiązków psychologa według ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz innych wybranych aktach regulujących zadania dla psychologa.

Strona przedmiotu
2.5-SEMMGR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Liczba punktów ECTS: 4

• udział w zajęciach laboratorium: 30h

• przygotowanie do zajęć laboratorium:35h

• zadania do samodzielnego wykonania poza godzinami zajęć: 32h

• udział w konsultacjach bezpośrednich lub internetowych z nauczycielem: 2h

Suma 100 h = 4 ECTS

Wymagania wstępne: Znajomość zasad edycji tekstu, zapisów bibliograficznych oraz umiejętność krytycznej analizy tekstu

Status przedmiotu:

• obowiązkowy

Strona przedmiotu
2.5-TRENING-KL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy na temat podstawowych technik pracy z klientem w procesie terapeutycznym. Uczestnictwo w zajęciach umożliwia ćwiczenie nawiązywania kontaktu terapeutycznego i formułowanie pytań, które m.in. zbliżają do poznania potrzeb i celów klienta.

Strona przedmiotu
2.5-UZAL-DT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-WSPKIER
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www5-4 (2024-07-15)