Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Instytut Psychologii

Jednostka: Instytut Psychologii Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L
2.5-AGRESJA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-AGRESJA-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5.E-WAR009 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zajęć:

1. Czym jest trening zastępowania agresji

2. Komponenty treningu zastępowania agresji i jego skuteczność

3. Trening kontroli złości studentów

4. Trening własny studentów w zakresie umiejętności społecznych

5. Trening wnioskowania moralnego studentów

6. Podsumowanie i wystawienie ocen

Strona przedmiotu
2.5-ANALIZA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-ANALIZA-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-ANALIZA-PK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-ANALIZA-PK-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-BADANIA-RYN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści realizowanych podczas zajęć, przy czym uwzględnia się podział na poszczególne formy zajęć

A. Problematyka wykładu:

1. Badania ilościowe: metody

2. Badania jakościowe: metody

3. Badania w Polsce, rynek, firmy, klienci; gdzie szukać pracy

4. Badania implicte: ET, EEG, Eksperyment

5. Badania reklam

B. Problematyka ćw.:

1. Case studies dotyczące

a. – potrzeby prowadzenia badań

b. – Etyki Badań rynku i opinii

c. – Interpretowania i tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych

d. – Interpretowania danych z badań jakościowych

e. – Interpretowania danych uzyskanych z nowych technik badawczych (np. eye-tracking)

2. Narzędzia do badań ilościowych

3. Narzędzia i metody badań jakościowych

Strona przedmiotu
2.5-BADANIA-RYN-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści realizowanych podczas zajęć, przy czym uwzględnia się podział na poszczególne formy zajęć

A. Problematyka wykładu:

1. Badania ilościowe: metody

2. Badania jakościowe: metody

3. Badania w Polsce, rynek, firmy, klienci; gdzie szukać pracy

4. Badania implicte: ET, EEG, Eksperyment

5. Badania reklam

B. Problematyka ćw.:

1. Case studies dotyczące

a. – potrzeby prowadzenia badań

b. – Etyki Badań rynku i opinii

c. – Interpretowania i tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych

d. – Interpretowania danych z badań jakościowych

e. – Interpretowania danych uzyskanych z nowych technik badawczych (np. eye-tracking)

2. Narzędzia do badań ilościowych

3. Narzędzia i metody badań jakościowych

Strona przedmiotu
2.5-BHP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5.E-KZK011-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5.E-KZK017 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-DIAGSZKOL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest rozwinięcie umiejętności zastosowania badań naukowych i przeglądu literatury w procesie diagnozy potrzeb szkoleniowych różnych grup społecznych / pracowników / organizacji. W ramach przedmiotu studenci będą mieli szansę wykonać własną diagnozę potrzeb w oparciu o problem społeczny / organizację i wykonać całościowy proces pracy nad projektem, co będzie podległo ocenie prowadzącego.

Strona przedmiotu
2.5-DIAGSZKOL-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-DIAGDOR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest teoretycznym i praktycznym aspektom diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego. Studenci posiądą wiedzę na temat metodologii i metodyki diagnozy, rodzaju i zastosowania poszczególnych narzędzi psychologicznych, szczególnie testów inteligencji, postaw, stanów afektywnych i osobowości.

Strona przedmiotu
2.5-DIAGDOR-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest teoretycznym i praktycznym aspektom diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego. Studenci posiądą wiedzę na temat metodologii i metodyki diagnozy, rodzaju i zastosowania poszczególnych narzędzi psychologicznych, szczególnie testów inteligencji, postaw, stanów afektywnych i osobowości.

Strona przedmiotu
2.5-DIAGDZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie ze specyfiką psychologicznej diagnozy klinicznej dziecka, w tym ze sposobami ujmowania procesu diagnozowania w psychologii dziecka i rodzajami diagnoz oraz podstawowymi założeniami studium przypadku.

Strona przedmiotu
2.5-DIAGDZ-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy

zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu diagnozy psychologicznej dziecka

- w zakresie umiejętności

ukształtowanie u studenta umiejętności praktycznego zastosowania wybranych metod diagnozy psychologicznej dzieci i interpretacji uzyskiwanych wyników w świetle wiedzy z zakresu diagnozy psychologicznej

- w zakresie kompetencji

kształtowanie gotowości w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań badawczych w zakresie diagnozy psychologicznej dziecka; rozwijanie zaangażowania we współpracę; kształtowanie świadomości w zakresie zasad etyki zawodowej w procesie diagnostycznym

Strona przedmiotu
2.5-DIAGPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Żeby wdrożyć adekwatnie i efektywnie strategię rozwoju należy przygotować do tego całą organizację. Pierwszym krokiem jest diagnoza organizacji, która odbywa się na kilku obszarach – m.in.:

1. analiza obecnej strategii i celów operacyjnych

2. review kadr – struktura oraz potencjał zespołu

3. mapowanie procesów organizacyjnych

4. analiza otoczenia konkurencyjnego

5. audyt marketingu i sprzedaży

6. analiza portfolio produktowego

7. diagnoza kultury organizacyjnej

Jednocześnie wstępny wywiad z kluczowymi menedżerami pokazuje całe spektrum koniecznej analizy i pozwala zaprojektować szytą na miarę diagnozę organizacji.

Strona przedmiotu
2.5-DIAGPR-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2.5-KZK025 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się z uchem Dialogu Motywującego, technikami stosowanymi w jego ramach oraz nabędą wiedzę dotycząca obszarów, w których praca za pomocą DM daje najlepsze efekty.

Strona przedmiotu
2.5-DORADZ-BIZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

-Nabycie wiedzy w zakresie podstawowych metod coachingowych pracy z klientem indywidualnie

-Nabycie kompetencji i umiejętności prowadzenia sesji coachingowych w oparciu o wybrane metody

-Znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce prowadzenia rozmowy w oparciu o parafrazę, klaryfika-cję, pytania pogłębiające, pytania otwarte

Strona przedmiotu
2.5-DORADZ-BIZ-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

-Nabycie wiedzy w zakresie podstawowych metod coachingowych pracy z klientem indywidualnie

-Nabycie kompetencji i umiejętności prowadzenia sesji coachingowych w oparciu o wybrane metody

-Znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce prowadzenia rozmowy w oparciu o parafrazę, klaryfika-cję, pytania pogłębiające, pytania otwarte

Strona przedmiotu
2.5-ETYKA-BIZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: dostarczenie zaawansowanej wiedzy dotyczącej aktualnych problemów etycznych występujących w biznesie i jego otoczeniu

- w zakresie wiedzy: poznanie filozoficznych podstaw etyki życia gospodarczego

- w zakresie wiedzy: poznanie historycznych uwarunkowań etycznych regulacji życia gospodarczego,

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie umiejętności samodzielnego analizowania problemów etycznych w pracy psychologa w środowisku biznesu

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie i udoskonalenie umiejętności czytania i krytycznej analizy raportów dot. społecznej odpowiedzialności biznesu

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie umiejętności krytycznej analiz praktyk z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie umiejętności wyboru dobrych praktyk z obszaru CSR

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na etyczną stronę działalności biznesowej i odpowiedzialność z tego wynikającą.

Strona przedmiotu
2.5-ETYKA-BIZ-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: dostarczenie zaawansowanej wiedzy dotyczącej aktualnych problemów etycznych występujących w biznesie i jego otoczeniu

- w zakresie wiedzy: poznanie filozoficznych podstaw etyki życia gospodarczego

- w zakresie wiedzy: poznanie historycznych uwarunkowań etycznych regulacji życia gospodarczego,

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie umiejętności samodzielnego analizowania problemów etycznych w pracy psychologa w środowisku biznesu

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie i udoskonalenie umiejętności czytania i krytycznej analizy raportów dot. społecznej odpowiedzialności biznesu

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie umiejętności krytycznej analiz praktyk z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie umiejętności wyboru dobrych praktyk z obszaru CSR

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na etyczną stronę działalności biznesowej i odpowiedzialność z tego wynikającą.

Strona przedmiotu
2.5-ETYKA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy (Dostarczenie zaawansowanej wiedzy dotyczącej aktualnych problemów etycznych występujących w pracy psychologa oraz umocowania prawnego zawodu psychologa)

- w zakresie umiejętności (ukształtowanie umiejętności samodzielnego analizowania problemów etycznych w pracy psychologa)

- w zakresie kompetencji (uwrażliwienie na etyczną stronę pracy psychologa i odpowiedzialność z tego wynikającą)

Strona przedmiotu
2.5-ETYKA-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy (Dostarczenie zaawansowanej wiedzy dotyczącej aktualnych problemów etycznych występujących w pracy psychologa oraz umocowania prawnego zawodu psychologa)

- w zakresie umiejętności (ukształtowanie umiejętności samodzielnego analizowania problemów etycznych w pracy psychologa)

- w zakresie kompetencji (uwrażliwienie na etyczną stronę pracy psychologa i odpowiedzialność z tego wynikającą)

Strona przedmiotu
2.5-LOGFIL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C 1 – Zapoznanie studentów z podstawami filozofii i ukazanie jej najważniejszych nurtów. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia filozofii, ukazanie historii niektórych wątków europejskiej myśli filozoficznej, zapoznanie ze stylami uprawiania filozofii oraz sposobami argumentacji filozoficznej.

C 2 – Prezentacja swoistość myślenia filozoficznego w odniesieniu do innych dziedzin myśli i kultury ludzkiej. Ukazanie aktualności zagadnień filozoficznych, znaczenia filozofii dla cywilizacji europejskiej i jej roli w życiu jednostek.

C 3 – Ukazanie filozoficznych podstaw zagadnień moralnych oraz psychologii. Zapoznanie z różnymi nurtami antropologii filozoficznej jako podstawy humanistyki. Podstawy logiki, argumentacji, zasad defi-niowania.

Strona przedmiotu
2.5-LOGFIL-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C 1 – Zapoznanie studentów z podstawami filozofii i ukazanie jej najważniejszych nurtów. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia filozofii, ukazanie historii niektórych wątków europejskiej myśli filozoficznej, zapoznanie ze stylami uprawiania filozofii oraz sposobami argumentacji filozoficznej.

C 2 – Prezentacja swoistość myślenia filozoficznego w odniesieniu do innych dziedzin myśli i kultury ludzkiej. Ukazanie aktualności zagadnień filozoficznych, znaczenia filozofii dla cywilizacji europejskiej i jej roli w życiu jednostek.

C 3 – Ukazanie filozoficznych podstaw zagadnień moralnych oraz psychologii. Zapoznanie z różnymi nurtami antropologii filozoficznej jako podstawy humanistyki. Podstawy logiki, argumentacji, zasad definiowania.

Strona przedmiotu
2.5.E-PROCES-C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Subject Objectives::

- in terms of knowledge: providing knowledge about the functioning of the group and issues related to the group as a source social identity, and the resulting problems.

- in terms of skills: developed skills in observing the basic mechanisms of group influence functioning of the individual and group,

- in terms of competences: sensitization to group behavior as a mechanism of influence, which is something more than only the relations between the units that constitute it.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www5-4 (2024-07-15)