Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

II rok Biologia I stopnia, stacjonarne, semestr 03 (2024/2025-Z) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Biologii)

Jednostka: Instytut Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: II rok Biologia I stopnia, stacjonarne, semestr 03 (2024/2025-Z)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
6.5-AC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący: dr Alicja Krajewska

Termin: III semestr

Warunki wpisu na kurs: brak

Warunki zaliczenia: wykład i laboratorium - zaliczenie na ocenę

Strona przedmiotu
6.5-BioCh brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z budową związków chemicznych ważnych dla funkcjonowania organizmu.

Poznanie podstawowych procesów biochemicznych zachodzących w komórkach żywych.

Strona przedmiotu
6.5-BKzC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Rozumienie podstawowych zagadnień dotyczących struktury i funkcji komórki (w głównej mierze eukariotycznej) oraz współdziałania i regulacji procesów metabolicznych w niej zachodzących.

Strona przedmiotu
6.5-Fit brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Kurs terenowy - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Kurs terenowy - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący: dr K. Spałek

A. Wymagania formalne: zaliczone kursy: botanika systematyczna

B. Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z botaniki, umiejętność czytania ze zrozumieniem instrukcji do ćwiczeń

Cele przedmiotu

znajomość syntaksonomii wybranych grup zbiorowisk roślinnych w Polsce, umiejętność rozpoznawania siedlisk przyrodniczych w terenie.

Strona przedmiotu
6.5-GOgól brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z historią odkryć genetycznych, w tym praw Mendla i chromosomowej teorii dziedziczności. Poznanie mechanizmów i zasad przekazywania informacji genetycznej oraz wpływu genów na cechy organizmów. Zapoznanie z rodzajami i mechanizmami zmienności genetycznej. Poznanie typów mutacji oraz chorób przez nie wywoływanych. Uzyskanie wiedzy na temat powstania i ewolucji płci, sposobów determinacji płci u Prokaryota i Eukaryota, genetycznej determinacji płci u człowieka, cech sprzężonych z płcią. Poznanie podstaw genetyki człowieka.

Wykształcenie umiejętności planowania, przeprowadzenia i analizy wyników doświadczeń genetycznych z zachowaniem odpowiedzialności za bezpieczeństwo, powierzany sprzęt oraz własną pracę.

Strona przedmiotu
6.5-MCOR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Kurs terenowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący:dr hab. S. Nowak

A. Wymagania formalne: zaliczone kursy: Botanika ogólna,

B. Wymagania wstępne: znajomość podstawowych grup roślin, orientacja w zróżnicowaniu i charakterystyce flory Polski, znajomość podstaw ochrony przyrody

Cele przedmiotu

Rozumienie problemów czynnej ochrony roślin oraz zalet i ograniczeń stosowanych współcześnie metod

Strona przedmiotu
6.5-OS1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Kurs terenowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Kurs terenowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawami zagrożeń i ochrony poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego.

Strona przedmiotu
6.5-PSO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący: dr hab. Tadeusz Zatwarnicki

Termin: II semestr

Warunki wpisu na kurs: zaliczenie kursu z matematyki

Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Strona przedmiotu
6.5-PO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
8-WF
Wychowanie fizyczne (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Zajęcia fizyczne - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Zajęcia fizyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-WF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-SJO2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Lektorat - 60 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Lektorat - 60 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-SJO3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Lektorat - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-ZK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący: dr Grzegorz Hebda, dr Grzegorz Kłys

Termin: II semestr

Warunki wpisu na kurs: brak

Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę, zajęcia terenowe - zaliczenie bez oceny

Cele przedmiotu: znajomość różnorodności strunowców współczesnych i niektórych grup wymarłych, budowy i trybu życia kręgowców, na tle ich historii i pokrewieństw. Poznanie modyfikacji wspólnego planu budowy. Powstawanie (lub zanik) struktur związanych z adaptacjami środowiskowymi. Umiejętność podania przykładów takich modyfikacji. Znajomość poszczególnych grup systematycznych i ich pokrewieństwo. Rozpoznawania podstawowych taksonów (rząd, gromada) strunowców. W ważniejszych grupach rozpoznawanie rodzin i gatunków.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www3-4 (2024-07-15)