Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

III rok Biologia I stopnia, stacjonarne, semestr 06 (2024/25-L) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Biologii)

Jednostka: Instytut Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: III rok Biologia I stopnia, stacjonarne, semestr 06 (2024/25-L)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
6.5-BL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Kurs terenowy - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Kurs terenowy - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-EB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący: dr Sławomir Mitrus

Cele przedmiotu

zapoznanie z podstawowymi kwestiami dotyczącymi planowania i wykonywania eksperymentów biologicznych, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy oraz kwestie interpretacji wyników

Strona przedmiotu
6.5-Ewol brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki

Termin: VI semestr

Warunki wpisu na kurs: brak

Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Strona przedmiotu
6.5-Hto brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umożliwienie studentom poznania i doskonalenia różnych form prezentacji wyników badań (pisemnych i ustnych), zasady konstrukcji prac naukowych, zasady dialogu naukowego, doskonalenia biernej i czynnej znajomości języka angielskiego.

Strona przedmiotu
6.5-Im brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący: dr A.Kocorek / mgr S.Zając

Termin: VI semestr

Warunki wpisu na kurs: brak

Warunki zaliczenia:

1. wykład: egzamin

2. konwersatorium: prezentacja, aktywność na zajęciach

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z budową i funkcją układu immunologicznego. Przedstawienie podstawowych metod immunologicznych w badaniach naukowych oraz nowoczesnej diagnostyce laboratoryjnej.

Strona przedmiotu
6.5-OP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Kurs terenowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Kurs terenowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący: dr hab. A. Nowak, prof. UO; dr hab. S. Nowak

Termin: IV semestr

A. Wymagania formalne: bieżące zaliczenia przedmiotów kursowych

B. Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z biologii i ekologii, umiejętność przygotowywania i prezentowania zadanego zagadnienia z zakresu ochrony przyrody

Warunki zaliczenia: wykład, konwersatorium i zajęcia terenowe - zaliczenie na ocenę

Cele przedmiotu:

rozumienie podstawowych zagadnień dotyczących prawnej ochrony walorów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz zasad stosowania aktów prawnych w ochronie różnorodności biologicznej

Metody dydaktyczne

• wykład z prezentacją multimedialną

• konwersatoria: prezentacje przygotowywane przez studentów, dyskusja

• dydaktyczna wycieczka terenowa

Strona przedmiotu
6.5-O brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Kurs terenowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Kurs terenowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący: dr Grzegorz Hebda

Termin: V semestr

Warunki wpisu na kurs: zaliczenie kursu z zoologii

Warunki zaliczenia: wykład - zaliczenie na ocenę, konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Strona przedmiotu
6.5-OKOP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy A. Lis

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne: brak

B. Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień przyrodniczych z zakresu systematyki i klasyfikacji zwierząt bezkręgowych; umiejętność samodzielnego wyszukiwania i korzystania z dostępnych źródeł informacji biologicznej oraz posługiwania się biologiczną literaturą naukową; umiejętność prowadzenia dyskusji

Cele przedmiotu

Poznanie historii powstania oraz ewolucji owadów na podstawie materiałów kopalnych. Poznanie i zrozumienie sposobów fosylizacji szczątków owadzich. Poznanie i zrozumienie ewolucyjnych i środowiskowych uwarunkowań powstania różnorodności morfologicznej i funkcjonalnej owadów. Umiejętność prezentacji pracy semestralnej w postaci pokazu multimedialnego.

Strona przedmiotu
6.5-PDiPP2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Seminarium - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-PO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-SD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-www4-1 (2024-04-02)