Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

III rok Biologia I stopnia, stacjonarne, semestr 05 (2024/25-Z) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Biologii)

Jednostka: Instytut Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: III rok Biologia I stopnia, stacjonarne, semestr 05 (2024/25-Z)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
6.5-A brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A. Wymagania formalne: brak

B. Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu podstaw biologii, botaniki, zoologii; umiejętność samodzielnego wyszukiwania i korzystania z dostępnych źródeł informacji za zakresu biologii.

Cele przedmiotu

Poznanie podobieństw oraz różnic w budowie i zachowaniu pomiędzy człowiekiem a innymi naczelnymi, poznanie zróżnico-wania biologicznego oraz kulturowego homininów oraz procesów ewolucyjnych, które zaszły w obrębie tej grupy, umiejęt-ność wskazania procesów prowadzących do zróżnicowania wewnątrzgatunkowego człowieka współczesnego.

Strona przedmiotu
6.5-Bgeo brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Kurs terenowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Kurs terenowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący: prof. dr hab. Barbara Lis

Termin: V semestr

Formy zajęć

• wykład (W) - 15h

• ćwiczenia terenowe (T) - 15h

• konwersatorium (K)

Sposób realizacji - 15h

• zajęcia w sali dydaktycznej/zajęcia online (MS Teams, platforma e-learningowa Moodle)

• zajęcia w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach/warsztaty z sali dydaktycznej i zajęcia w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu

Metody dydaktyczne

• wykład z prezentacją multimedialną

• indywidualne prezentacje prac semestralnych studentów (przedstawianych w formie pokazu multimedialnego), dyskusja praca w grupach

• ćwiczenia terenowe/warsztaty

Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, konwersatorium - zaliczenie na ocenę, zajęcia terenowe - zaliczenie na ocenę

Strona przedmiotu
0109.E-A-B2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - 2 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - 2 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Egzamin - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-FZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący: dr Sławomir Mitrus

Termin: V semestr

Warunki wpisu na kurs: zaliczone kursy: Zoologia ogólna, Biologia komórki, Anatomia człowieka z histologią

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z fizyki oraz chemii, umiejętność czytania ze zrozumieniem instrukcji do ćwiczeń

Warunki zaliczenia: wykład: egzamin pisemny z pytaniami otwartymi , zajęcia laboratoryjne: zaliczenie na ocenę, ocena zaliczeniowa na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru ze sprawdzianów oraz aktywności na zajęciach i sprawozdań

Strona przedmiotu
0109-A7-O-B2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-PDiPP1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Seminarium - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-PR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Praktyka zawodowa - godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Praktyka zawodowa - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-PMB brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozumienie podstawowych zasad dotyczących preparacji, konserwacji i zabezpieczania materiału biologicznego różnego typu. Zdobycie umiejętność wykonywania preparatów biologicznych.

Strona przedmiotu
6.5-PO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-RIZRS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-SOWI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-SJO3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Lektorat - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-www4-1 (2024-04-02)