Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Instytut Biologii

Jednostka: Instytut Biologii Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
KZ-JO-06-01-000015
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-JO-06-01-000018 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Kurs terenowy - 30 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-AC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący: dr Alicja Krajewska

Termin: III semestr

Warunki wpisu na kurs: brak

Warunki zaliczenia: wykład i laboratorium - zaliczenie na ocenę

Strona przedmiotu
6.26-AP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-A brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A. Wymagania formalne: brak

B. Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu podstaw biologii, botaniki, zoologii; umiejętność samodzielnego wyszukiwania i korzystania z dostępnych źródeł informacji za zakresu biologii.

Cele przedmiotu

Poznanie podobieństw oraz różnic w budowie i zachowaniu pomiędzy człowiekiem a innymi naczelnymi, poznanie zróżnico-wania biologicznego oraz kulturowego homininów oraz procesów ewolucyjnych, które zaszły w obrębie tej grupy, umiejęt-ność wskazania procesów prowadzących do zróżnicowania wewnątrzgatunkowego człowieka współczesnego.

Strona przedmiotu
KZ-JO-06-01-000012 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Goal: Knowing and understanding the basic concepts and definition relevant to bioinformatics. Knowing and understanding the bioinformatics methods of DNA analyses, and acquiring the skill of their application in various fields of life sciences. Acquiring the skill of the use of computer techniques in bioinformatics. Knowing the bioinformatic databases and their functioning.

ECTS points in relation to student’s duties

1 ECTS pt – 30 class participation hours

2 ECTS pt – 25 hours of consultation and/or exercise preparation for in-class discussion; 25 hours of exercises as take-home assignments.

Strona przedmiotu
6.5-BioCh brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z budową związków chemicznych ważnych dla funkcjonowania organizmu.

Poznanie podstawowych procesów biochemicznych zachodzących w komórkach żywych.

Strona przedmiotu
6.5-Bgeo brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Kurs terenowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Kurs terenowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący: prof. dr hab. Barbara Lis

Termin: V semestr

Formy zajęć

• wykład (W) - 15h

• ćwiczenia terenowe (T) - 15h

• konwersatorium (K)

Sposób realizacji - 15h

• zajęcia w sali dydaktycznej/zajęcia online (MS Teams, platforma e-learningowa Moodle)

• zajęcia w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach/warsztaty z sali dydaktycznej i zajęcia w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu

Metody dydaktyczne

• wykład z prezentacją multimedialną

• indywidualne prezentacje prac semestralnych studentów (przedstawianych w formie pokazu multimedialnego), dyskusja praca w grupach

• ćwiczenia terenowe/warsztaty

Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, konwersatorium - zaliczenie na ocenę, zajęcia terenowe - zaliczenie na ocenę

Strona przedmiotu
6.5-BKzC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Rozumienie podstawowych zagadnień dotyczących struktury i funkcji komórki (w głównej mierze eukariotycznej) oraz współdziałania i regulacji procesów metabolicznych w niej zachodzących.

Strona przedmiotu
6.5-BKon brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Kurs terenowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Kurs terenowy - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący: dr Arkadiusz Nowak

Termin: V semestr

Warunki wpisu na kurs: brak

Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium - zaliczenie na ocenę.

Strona przedmiotu
6.5-BKon.KT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Kurs terenowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-BL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Kurs terenowy - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Kurs terenowy - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.1-BiolRZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie zagadnień związanych z rowojem różnych grup zwierząt.

Strona przedmiotu
KZ-JO-06-01-000001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course focuses on the evolution of Homo sapiens. It describes the emergence, development, and diversification of our species and helps student to understand the place of humans among other organisms.

ECTS points in relation to student’s duties

1 ECTS pt – 30 class participation hours

1 ECTS pt – 15 hours of consultation and/or exercise preparation for in-class discussion; 15 hours of exercises as take-home assignments

Strona przedmiotu
6.26-BE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-BOTO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A. Wymagania formalne: zaliczone kursy: brak.

B. Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z biologii na poziomie szkoły średniej, umiejętność czytania ze zrozumieniem instrukcji do ćwiczeń

Cele przedmiotu

zrozumienie złożoności świata roślin i grzybów, zapoznanie się z jego różnymi aspektami na poziomach molekularnym, organizmalnym i ponadorganizmalnym.

Strona przedmiotu
6.5-BOTS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Kurs terenowy - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Kurs terenowy - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A. Wymagania formalne: zaliczony kurs: Botanika ogólna

B. Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z biologii na poziomie szkoły ponadpodstawowej

Cele przedmiotu:

Zrozumienie zagadnień dotyczących zasad klasyfikacji organizmów i nomenklatury botanicznej, technik opisywania i nazywania jednostek taksonomicznych, nabycie umiejętności posługiwania się kluczami do oznaczania roślin, florami krajowymi i obcymi, nabycie umiejętności wyszukiwania istotnych podobieństw i różnic między taksonami, umiejętności porównywania i wyciągania wniosków, nabycie umiejętności prowadzenia poprawnych metodycznie badań terenowych z zakresu botaniki systematycznej wraz z tworzeniem dokumentacji w postaci zielnika.

Strona przedmiotu
6.5-BOTS.KT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Kurs terenowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.5-COIN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Założeniem i głównym celem kursu chemii ogólnej i nieorganicznej jest umożliwienie studentom głębszego zrozumienia podstaw chemii poprzez powiązanie pojęć: cząstka elementarna – atom – cząsteczka – energia – właściwości pierwiastków i związków chemicznych, przy wykorzystaniu poznanych praw i zależności.

Strona przedmiotu
6.5-CHO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-JO-06-01-000016 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-Z-O-06-01-000009
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-06-01-000046 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-06-01-000040
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie największych atrakcji przyrodniczych województwa opolskiego, w stosunku do obszarów chronionych (parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody), ostoi bioróżnorodności, gatunków roślin i zwierząt o ponadprzeciętnym znaczeniu przyrodniczym dla kraju i regionu.

Strona przedmiotu
KZ-Z-O-06-01-000007
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.26-DSJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.1-DPspp brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.25-Z-EL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 6 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6.1-EE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z zagadnieniami z pogranicza ekologii i ewolucji, wprowadzenie modeli graficznych do opisywania zjawisk z zakresu ekologii ewolucyjnej.

Strona przedmiotu
6.5-EKO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki, dr Grzegorz Hebda, dr Sławomir Mitrus,

A. Wymagania formalne: Zoologia ogólna, Botanika ogólna

B. Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień przyrodniczych

Cele przedmiotu:

Zapoznanie z wiadomościami na temat głównych procesów ekologicznych zachodzących na poszczególnych poziomach organizacji biologicznej. Omówienie problemów dotyczących zależności pomiędzy gatunkami oraz pomiędzy gatunkami a ich środowiskiem.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www5-4 (2024-07-15)