Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plan zajęć III rok Prawa niestacjonarne semestr letni 2021/2022 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Plan zajęć III rok Prawa niestacjonarne semestr letni 2021/2022
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
KZ-Z-S-02-02-000034 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
9.PR.Z5.6.KPK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Przedmiot ma wyposażyć studentów w podstawową wiedzę dotyczącą przewidzianej prawem działalności zmierzającej do rozstrzygnięcia w przedmiocie odpowiedzialności oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo. W toku nauczania student powinien zostać w szczególności zapoznany z zasadami rządzącymi przebiegiem postępowania oraz wyznaczającymi funkcjonowanie organów procesowych i innych uczestników postępowania karnego.

2. Celem nauczania ma być nabycie przez studenta niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz przekazanie informacji dotyczących poglądów formułowanych w doktrynie i judykaturze.

3. Student powinien ponadto zostać wyposażony w umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów procesowych budzących wątpliwości. Koniecznym jest też wykształcenie kompetencji do rozwiązywania problemów prawnych występujących na tle wskazanych stanów faktycznych.

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.6.PC.RZiS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1.Wyjaśnienienie studentom roli społeczno-gospodarczej prawa rzeczowego i prawa spadkowego.

2. Przedstawienie oraz analiza instytucji i konstrukcji prawnych z zakresu prawa rzeczowego i prawa spadkowego.

3. Nabycie przez studentów umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych na gruncie prawa cywilnego w oparciu o obowiązujące akty prawne, aktualne orzecznictwo i piśmiennictwo.

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.6.PFiFP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

nabycie przez studenta wiedzy z zakresu prawa finansów publicznych – w sferze prawa finansowego, w szczególności przepisów Konstytucji, ustawy o finansach publicznych, dochodach JST, Narodowym Banku Polskim, nadzorze finansowym

Treści programowe

Problematyka wykładu – regulacje Konstytucji, ustawy o finansach publicznych, dochodach JST, Narodowym Banku Polskim, nadzorze finansowym w tym m.in. problematyka pojęcia SFP, długu publicznego, budżetu i WPF, finansowania deficytu, polityki pieniężnej,, nadzoru finansowego i samodzielności finansowej JST

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.6.MSP.PKG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1.Pogłębienie świadomości odpowiedzialności karnej

2.Wyrobienie umiejętności kwalifikacji zdarzenia historycznego jako określonego rodzaju czynu zabronionego

3.Poznanie określonych instytucji prawnych

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.6.MSP.PON brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Poznanie zasad regulujących obrót nieruchomościami.

2. Poznanie form czynności prawnych związanych z obrotem nieruchomościami

3. Poznanie zasad wykładni i stosowania prawa obrotu nieruchomościami

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.6.PRiO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Przedstawienie studentom zagadnień teoretycznych oraz praktycznych związanych z interpretacją problemów związanych z prewencją kryminalną.

2. Uzyskanie przez studentów umiejętności dodawania wartości do wiedzy zgromadzonej w ramach rozwiązywania problemów prawa karnego oraz wymiaru sprawiedliwości.

3. Zaznajomienie studentów z aktualnym dorobkiem światowej nauki w zakresie praktycznych aspektów stosowania prewencji kryminalnej.

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.6.PUE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. poznanie i zrozumienie genezy integracji europejskiej i jej etapów, instytucjonalnych podstaw funkcjonowania i systemu źródeł prawa UE; zrozumienie specyfiki prawa UE oraz zrozumienie relacji zachodzących między prawem krajowym a prawem UE w oparciu o bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE)

2. kształtowanie świadomej postawy w zakresie rozumienia potrzeby przestrzegania prawa UE zarówno przez państwa członkowskie, jak i instytucje unijne oraz konsekwencji nieprzestrzegania tego prawa

3. umiejętność skutecznego stosowania prawa UE w polskim porządku prawnym oraz sprawnej analizy orzecznictwa TSUE, umiejętność rozpoznawania zależności istniejących pomiędzy prawem UE a prawem międzynarodowym publicznym oraz krajowym

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www2-4 (2024-07-15)