Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

Informacje o programie studiów

  Kod: 2-KRK-PEPPDZ-Z2
  Nazwa: Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Pedagogika
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Nauk Pedagogicznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym - Z2 - semestr 01
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym - Z2 - semestr 02
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym - Z2 - semestr 03
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym - Z2 - semestr 04

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs dyplomów licencjackich/magisterskich

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z pedagogiki
Magisterium z pedagogiki
Uprawnienia zawodowe:

1.Absolwent posiada kwalifikacje do pracy jako szkolny doradca zawodowy, a także w innych instytucjach rynku pracy,

agencjach zatrudnienia (agencjach pośrednictwa pracy, agencjach doradztwa

zawodowego, agencjach pracy tymczasowej), instytucjach szkoleniowych, instytucjach dialogu społecznego, i w instytucjach partnerstwa lokalnego.

2.Absolwent posiada uprawnienia do udzielania informacji o zawodach, o rynku pracy i możliwościach szkolenia i kształcenia.

Absolwent jest przygotowany do udzielania porad z wykorzystaniem standardowych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badania zainteresowań i uzdolnień zawodowych.

Absolwent posiada kwalifikacje do kierowania na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu lub kierunku szkolenia.

Absolwent posiada znajomość zagadnień ułatwiających inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

3.Absolwent posiada kompetencje specjalistyczne w zakresie:

• udzielania bezrobotnym i osobom poszukującym pracy indywidualnych i grupowych porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia.

• udzielania indywidualnych i grupowych informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia.

• wykonywania badań zainteresowań i uzdolnień z wykorzystaniem standardowych metod.

• opracowywania diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału badawczego.

• gromadzenia, opracowywania i aktualizowania informacji o zawodach (stanowiskach pracy), możliwościach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy.

• prowadzenia dokumentacji osób zgłaszających się po poradę do doradcy zawodowego.

• utrzymywania stałej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, innymi instytucjami rynku pracy oraz organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego.

• udzielania informacji i doradztwo pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych oraz dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia.

• badania jakości i kontroli skuteczności wykonania usług doradczych.

Dalsze studia:

może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego w określonej dziedzinie nauki

Treści nauczania:

“Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego” z dnia 12.04.2012.”