Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pracy empirycznej 2.5-PODSTEMP
Semestr letni 2018/2019
Konwersatorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy pracy empirycznej 2.5-PODSTEMP
Zajęcia Semestr letni 2018/2019 (2018/19-L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi piątek (parzyste), 13:15 - 14:45
sala 202
Budynek dydaktyczny PL STASZICA 1 LICEUM jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Bronowicka
Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

Bronowicka A.(2009). Protestancka etyka pracy: porównanie przekonań studentów amerykańskich i polskich. (w: ) D. Walczak-Duraj (red.)”Wartości i postawy młodzieży polskiej”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str.83-94.

Brzeziński J. (2006) Metodologia badań psychologicznych Warszawa :PWN

Brzeziński J. (2008). Metodologia. W: J. Strelau, D. Doliński (red). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.1, rozdz. 4.

Brzeziński J. (2000). Poznanie naukowe – poznanie psychologiczne (rozdz. 9). Podstawowe modele badawcze: eksperymentalny i korelacyjny (rozdz. 10). Operacjonalizacja terminów teoretycznych (rozdz. 11). Problemy etyczne badań naukowych (rozdz. 13) W: J. Strelau (red). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.1.

Grzyb T. (2017). Eksperyment terenowy w psychologii społecznej. Warszawa :PWN

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M., Wawrzyniak, M. (2011) Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Vademecum. Warszawa: Academica

B. Literatura uzupełniająca

Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D.(2011) Metody badawcze w naukach społecznych Poznań: Zysk i Ska

Kuhn, T., S., (2011) Struktura rewolucji naukowych Warszawa: Aletheia

Kodeks etyki pracownika naukowego (2012) Warszaw:PAN http://www.instytucja.pan.pl/images/stories/pliki/Komisja_ds_Etyki_Nauce/dokumenty/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego_31.12._2012.pdf ; dostęp 30.01.2012

Zakres tematów:

1. Formułowanie problemów, pytań badawczych i hipotez w oparciu o przegląd literatury.

2. Charakterystyka poznania naukowego

3. Język psychologii jako nauki empirycznej

4. Etapy procesu badania naukowego w psychologii.

5. Podstawowe metody badawcze: obserwacyjna, eksperymentalna i korelacyjna

6. Podstawy badań eksperymentalnych w psychologii.

7. Podstawy badań sondażowych w psychologii.

8. Podstawy etyki prowadzenia badań

Metody dydaktyczne:

• Dyskusje

• Prezentacje multimedialne

• Filmy

• Sesje plakatowe

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia:

• wykonanie pracy zaliczeniowej:

o przygotowanie własnego projektu badawczego

o prezentacja multimedialna projektu na zajęciach (ustna)

ocena końcowa z zajęć zostanie ustalona na podstawione wykonanych i zaprezentowanych projektów badawczych

Warunki zaliczenia konwersatoriów:

• Obecność na zajęciach. Prace z oceną niedostateczną należy poprawić.

Uwagi:

I psychologia dzienna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.