Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia wychowawcza i psychoprofilaktyka 2.3.06.D5.02-INPPWP
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychologia wychowawcza i psychoprofilaktyka 2.3.06.D5.02-INPPWP
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019/20-L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 205
Budynek Dydaktyczny OLESKA 48 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alicja Kalus
Literatura:

Brzezińska, A. (2000). Psychologia wychowania. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej (s. 227-257). Gdańsk: GWP

Kalus. A (2014). Rodzina adopcyjna. W: I. Janicka, H. Liberska (red.). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN, (ss. 333-350).

Plopa M. (2005). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Elbląg: IMPULS

Plopa M. (2005). Więzi w małżeństwie i rodzinie., Kraków: IMPULS

Plopa, M. (2008). Kwestionariusz Postaw Rodziców (KPR-Roc). Podręcznik. Warszawa: Vizja Press&IT.

Plopa, M. (2008). Skala Postaw Rodzicielskich (SPR). Podręcznik. Warszawa: Vizja Press&IT.

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (2002). Psychologia wychowawcza, t. 1, 2.

1. Zdankiewicz-Ścigała E., Herda N., Odachowska E. (2018). Dziecko wobec śmierci. Jak dzieci opisują doświadczanie utraty bliskiej osoby. Psychologia Wychowawcza, 13/2018, 25–38.

2. Dryll E. (2012). Rodzinne środowisko wychowawcze w ujęciu psychologii narracyjnej. Psychologia Wychowawcza, 2012, 1, 7-23.

3. Straś-Romanowska M. (2012). Refleksje o wychowaniu w perspektywie personalistycznej. Psychologia Wychowawcza, 1–2/2012, s. 119–130

4. Poraj G. (2014). Agresja i przemoc w rodzinie. W: I. Janicka, H. Liberska (red.). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN, (ss. 483-504).

5. Marat E. 92014). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. W: I. Janicka, H. Liberska (red.). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN (ss. 437-456).

Uzupełniająca:

Keirse, M. (2005). Smutek dziecka. Jak pomóc dziecku przeżyć stratę i żałobę?

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (2002). Psychologia wychowawcza, t. 1, 2.

Dryll E. (2012). Rodzinne środowisko wychowawcze w ujęciu psychologii narracyjnej. Psychologia Wychowawcza, 2012, 1, 7-23.

Dryll E., (2001). Interakcja wychowawcza. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN,

Dryll E. (2003). Interakcja wychowawcza w relacji matka-dziecko. W: A. Jurkowski (red). Z zagadnień współczesnej psycholo-gii wychowawczej.

Liberska H. (2014). Rozwój rodziny i rozwój w rodzinie. W: I. Janicka, H. 10. Liberska (red.). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN, (ss. 224-235).

Zakres tematów:

1. Wychowanie dziecka w różnych okresach rozwoju: okres niemowlęcy i poniemowlęcy, przedszkolny, wczesnoszkolny i adolescencja.

2. Rozpoznawanie problemów wychowawczych w wybranych okresach rozwoju człowieka.

3. Diagnoza środowiska wychowawczego rodziny:

a. Badanie relacji rodzinnych w percepcji młodzieży przy użyciu Kwestionariusza Relacji Rodzinnych KRR M. Plopy i P. Połomskiego.

b. Kwestionariuszowe techniki badania postaw rodzicielskich we własnej percepcji matek i ojców na przykładzie Kwestionariusza SPR M. Plopy.

c. Kwestionariuszowe techniki badania postaw rodzicielskich w percepcji dzieci na przykładzie Kwestionariusza KPR-Roc M. Plopy.

4. Diagnoza funkcjonowania szkolnego dzieci i młodzieży

5. Nieprawidłowe oddziaływania wychowawcze jako przyczyna problemów w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka

6. Podstawy konstruowania i prowadzenia programów profilaktycznych i psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży – zajęcia warsztatowe

7. Pedagog w szkole

8. Debata oxfordzka na wybrany temat w obszarze wychowania/edukacji

Metody dydaktyczne:

• elementy wykładu konwersatoryjnego

• pytania problemowe

• elementy dyskusji – odniesienie treści wykładu do praktyki

• krytyczna analiza tekstu

• studium przypadku

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie dwóch pisemnych kolokwiów oraz aktywność na zajęciach. Na każdych zajęciach możliwa jest krótka kartkówka. Brak zaliczenia kartkówki oznacza konieczność odrobienia zajęć na dyżurze u

prowadzącego (w okresie 2 tygodni od kartkówki).

Dopuszczalny jest udział w jednych zajęciach w sposób nieprzygotowany. Student zgłasza „nieprzygotowanie” na początku zajęć podczas sprawdzania listy obecności przez prowadzącego.

Dopuszczalna liczba nieobecności: 2 nieusprawiedliwione. Pozostałe nieobecności usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim do 7 dni od ustania przyczyny.

Uwagi:

Zmienione zasady zaliczenia zajęć w okresie pandemii:

Dwa pisemne kolokwia: pierwsze: kolokwium 1 zastąpiono 3 pracami pisemnymi: nr 1, praca pisemna nr 2 i praca pisemna nr 3 - Skala Postaw Rodzicielskich , drugie: kolokwium zostanie przeprowadzone w dniu 21 maja. Z uwagi na zmianę formuły prowadzenia zajęć zrezygnowano z kartkówek na zajęciach. Ocena końcowa: średnia ocen z prac pisemnych 1-3 oraz kolokwium pisemne z dn. 21 maja. Aktywność na zajęciach jest punktowana w postaci ocen. Z uwagi na ew. trudności pełnego udziału w zajęciach nie będą brane pod uwagę w ocenie końcowej. 

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.