Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty integracji grupowej 2.5-WARINT
Semestr zimowy 2019/2020
Konwersatorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Warsztaty integracji grupowej 2.5-WARINT
Zajęcia Semestr zimowy 2019/2020 (2019/20-Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 112
Budynek dydaktyczny PL STASZICA 1 LICEUM jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Błońska
Literatura:

Literatura

Gellert, M., Nowak, K. (2008). Zespół. Gdańsk: GWP

Belbin, M. (2008). Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP

Jarmuż, S., Witkowski, T. (2004). Podręcznik trenera. Wrocław: Moderator

Katzenbach J.R., Smith D.K. (2001), Siła zespołów, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.

John Stewart (2012) Mosty zamiast murów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2003

Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1995.

Cialdini, R. Wywieranie wpływu na ludzi, 2009

Zakres tematów:

Przedmiot ma na celu rozwinąć u studentów kompetencje miękkie związane z pracą w zespole. Doskonalenie tych umiejętności pomaga w aktywności zawodowej i skutecznej kooperacji ze współpracownikami oraz podnosi efektywność zawodową.

Treści programowe:

1. Zajęcia wprowadzające, poznanie się uczestników, kontrakt

2. Role członków zespołu i jego skład. Role grupowe według teorii M. Belbina

3. Wady i zalety pracy zespołowej. Syndrom myślenia grupowego.

4. Reguły i zasady pracy zespołowej.

5. Budowanie zespołu

6. Budowanie zaufania w zespole

7. Komunikacja w grupie

8. Udzielanie informacji zwrotnej. Radzenie sobie z krytyką.

9. Radzenie sobie z uprzedzeniami

10. Zarządzanie konfliktem w zespole

11. Przywództwo i wyłanianie lidera

12. Coaching zespołu

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia aktywizujące i integrujące

Praca grupowa

Gry zespołowe

Prezentacja interaktywna

Dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia

Możliwe są dwie nieobecności na zajęciach. Kolejne wymagają wykonania dodatkowego ćwiczenia zaliczeniowego.

W ramach zajęć ćwiczeniowych można zdobyć 60 punktów, z czego do zaliczenia koniecznych jest minimum 31. Zaliczenie w oparciu o uczestnictwo w poszczególnych ćwiczeniach i wykonywanie zadań projektowych.

Punktacja do oceny z ćwiczeń:

31-36 -dst

37-42 - dst plus

43-48 - db

49-54 - db plus

55-60 - bdb

Alternatywne zaliczenie: ćwiczenia można również zaliczyć na ocenę bardzo dobrą wygrywając grę terenową. Gra nie zwalnia jednak z obecności na zajęciach.

Uwagi:

I psychologia dzienna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.