Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Harmonogram I roku Ekonomii - studia stacjonarne I' semestr letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Harmonogram I roku Ekonomii - studia stacjonarne I' semestr letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
4.B.802 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze społeczno- ekonomicznymi przyczynami i skutkami zmian demograficznych. Zrozumienie przez Studentów wieloaspektowości kwestii populacyjnej

Strona przedmiotu
4.B.805 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4.B.804 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C1. Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania gospodarki, ekonomicznymi czynnikami i ograniczeniami rozwoju gospodarczego, problemami rozwoju społeczno-gospodarczego państwa oraz metodami ich przezwyciężania.

C2. Celem zajęć jest także przedstawienie potwierdzonych empirycznie i naukowo zależności przyczynowo-skutkowych w zjawiskach zachodzących w gospodarce jako całości.

Strona przedmiotu
4.E.01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z metodami organizacji i zarządzania wykorzystywanymi we współczesnych przedsiębiorstwach, przedstawienie podstawowych założeń oraz zasad, prezentacja metodyki rozwiązywania problemów zarządzania w organizacjach.

Strona przedmiotu
4.B.199.1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie przez studentów przestrzennego wymiaru gospodarki. Wskazanie powiązań pomiędzy ekonomicznymi, środowiskowymi i społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami gospodarki człowieka w przestrzeni. Poznanie głównych koncepcji i modelów gospodarki przestrzennej, teorii renty gruntowej, konkurencji w użytkowaniu ziemi oraz sposobów użytkowania gruntów i przekształceń struktury przestrzennej miast. Wprowadzenie do zagadnienia gospodarowania przestrzenią oraz systemu planowania przestrzennego.

Strona przedmiotu
4.B.210.3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności

gospodarczej.

Strona przedmiotu
4.B.236 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania tego przedmiotu jest zapewnienie słuchaczowi możliwie pełnej znajomości problematyki prawnej o kluczowym znaczeniu dla osób zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w gospodarce, czyli ekonomistów. Jest ona jedną z przesłanek podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych. Jednocześnie znajomość prawa stanowi punkt wyjścia dla kierowania się jego zasadami i jego poszanowania - ten zaś problem w stosunkach gospodarczych stale zyskuje na aktualności.

Strona przedmiotu
4.B.321.4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami statystycznymi oraz metodami badania prawidłowości zachodzących w procesach masowych, ukształtowanie u studentów praktycznych umiejętności wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programu STATISTICA do przetwarzania danych statystycznych i interpretowania uzyskanych wyników, kształtowanie u studentów kreatywności przy pozyskiwaniu danych statystycznych ze źródeł internetowych na potrzeby prowadzenia innowacyjnych analiz społeczno-gospodarczych

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www5-4 (2024-07-15)