Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane na semestr 2024/25-L 00000000-2024/25-L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024/25-L
KZ-S-12-01-000002
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-03-02-000011
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostaną przedstawione metody i wynika badań Układu Słonecznego. Przedstawiona zostanie teoria powstawania Układów Planetarnych. Przedyskutowane zostaną wyniki poszukiwań planet pozasłonecznych i możliwości znalezienia życia we Wszechświecie.

Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000039
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-03-02-000006
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jak tworzyć dobre hasła i dlaczego należy mieć ich wiele.

Jak rozpoznać podejrzane przesyłki emailowe.

Kto i po co tworzy wirusy i jak się przed nimi chronić.

I jeszcze kilka innych ciekawych tematów będzie poruszanych na tych zajęciach...

np.

Jak panować nad komputerem siłą tylko umysłu :-)

Strona przedmiotu
KZ-O-06-01-000046
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000064
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-06-01-000040
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie największych atrakcji przyrodniczych województwa opolskiego, w stosunku do obszarów chronionych (parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody), ostoi bioróżnorodności, gatunków roślin i zwierząt o ponadprzeciętnym znaczeniu przyrodniczym dla kraju i regionu.

Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-000007
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-H-06-01-000029
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z różnymi teoriami na temat pochodzenia życia i człowieka, zrozumienie podstaw ewolucji biologicznej, która jest ściśle związana z ewolucja kulturową,

Strona przedmiotu
KZ-O-06-01-000051
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody porównawcze, podobieństwo taksonów z innymi krainami zoogeograficznymi. Różnorodność kopalnych i współczesnych gatunków. Przegląd systematyczny poszczególnych grup. Gatunki inwazyjne, gatunki zagrożone.

Morfologia zewnętrzna, adaptacja do środowiska, endo i ekto pasożyty. Klasyfikacja oraz rozpoznawanie wybranych grup.

Strona przedmiotu
KZ-O-06-01-000014
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie podstawowych pojęć dotyczących budowy, fizjologii i systematyki glonów; poznanie procesów biotechnologicznych, w których wykorzystywana jest biomasa glonów; poznanie praktycznego wykorzystania glonów w kosmetologii.

Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-000003
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-JO-O-03-02-000025
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Is the Internet a safe place? – definitely not, but you don’t necessarily need to be an easy target/low-hanging fruit for hackers. By acquiring some knowledge and learning some rules you can definitely improve your safety level.

The purpose of this course is to teach you how the Internet works and about its intrinsic vulnerabilities. It will show you what you shouldn’t do, and offer a short explanation of why it is dangerous. For example, it will be explained why it is compulsory to use so many different passwords, how to create a good password and why even a very strong password could be not a sufficient measure against criminals.

Strona przedmiotu
KZ-H-02-27-000001
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z najważniejszymi koncepcjami antropologii filozoficznej i ukazanie jej aktualności. Wskazanie związku modelu człowieka ze szczęściem ludzkim. Ukazanie metod pracy z umysłem, które prowadzą do szczęścia ludzkiego

Strona przedmiotu
KZ-S-06-01-000047
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z zagadnieniami pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia człowieka

Szkolenie w celu zdobycia umiejętności praktycznych i teoretycznych z zakresu AED

Kształtowanie praktycznych umiejętności udzielania pomocy według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

Strona przedmiotu
KZ-O-06-01-000008
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia dotyczące kamieni szlachetnych: definicja, zastosowanie i klasyfikacje. Szczegółowy przegląd stematyczny.

Występowanie i wydobycie kamieni naturalnych na świecie. Kamienie sztuczne i ich produkcja na świecie. Metody badań, obróbki i wyceny. Obrót handlowy.

Strona przedmiotu
KZ-S-06-01-000030
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z katastroficznymi zdarzeniami przeszłości od początków istnienia Ziemi do współczesności. Poznanie naj-ważniejszych wskaźników nadciągających katastrof.

Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000066
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-06-01-002210
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poszerzenie wiedzy na temat budowy i wykorzystania klocków LEGO. Wykazanie, że klocki to nie tylko zabawka a np. alternatywa dla inwestorów. Pokazanie, że klocki mogą mieć szerokie zastosowanie m.in. w medycynie: protezy bioniczne, terapie. Wykazanie, że poprzez budowanie z klocków można rozwijać kreatywne myślenie np. podczas spotkań biznesowych.

Strona przedmiotu
KZ-S-06-01-000043
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pogłębienie świadomości dotyczącej zadań współczesnego łowiectwa. Zaznajomienie z rolą myśliwego w łowisku. Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami (etyką) polowań, rodzajami broni myśliwskiej, różnymi zachowaniami zwierząt łownych. Specyfika języka łowieckiego. Polowanie – broń myśliwska i akcesoria – rodzaje polowań Choroby odzwierzęce. Okresy polowań na zwierzęta łowne. Uprawnienia do wykonywania polowania. Szczegółowe warunki wykonywania polowań. Wycena i ewidencja trofeów łowieckich.

Strona przedmiotu
KZ-O-06-01-000036
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie zastosowania ziół i innych roślin w medycynie; poznanie substancji leczniczych występujących w roślinach; poznanie wpływu wybranych leków roślinnych na organizm człowieka; zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem ziół w kosmetologii.

Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000035
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-03-02-000012
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostaną przedstawione najważniejsze problemy współczesnej astronomii jak: problem lotów i badań kosmicznych, model Wielkiego Wybuchu i świadczące za nim efekty obserwacyjne, wielkoskalowy budowa Wszechświata, problem Ciemnej Materii, akceleracja Wszechświata a problem Ciemnej Energii, poszukiwania planetarnych układów poza-słonecznych, dlaczego na Ziemi może rozwijać się życie? poszukiwania planetarnych układów poza-słonecznych.

Strona przedmiotu
KZ-O-03-02-000018
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fantastyka jest gatunkiem literackim który w dużym zakresie opiera

się na budowaniu światów - przyszłych, przeszłych albo alternatywnych

do naszego. Wykorzystuje w tym celu różne dziedziny nauki - od fizyki

po psychologię, raz lepiej raz gorzej. Celem tego wykładu jest

przyjrzenie się jak nauka jest wykorzystywana w fantastyce, dyskusja nad jej rolą oraz ewentualnym wpływem zwrotnym - fantastyki na naukę.

Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000056
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000043
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-JO-O-03-02-000030
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-H-02-27-000012
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zmiany pokoleniowej w XX i XXI wieku. Boomerski, pokolenie X, milenialsi, Pokolenia Z i Alfa. Problematyka interpretacji zachować i interpretacji procesu zmiany społecznej w kontekście zmian pokoleniowych.

Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000041
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000048
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www2-4 (2024-07-15)