Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Katalog - Pomoc

Opis techniczny wyszukiwarek

Wyszukiwarka osób w normalnym trybie (selektor)

Wyszukiwarka wypełnia listę wynikową aż do momentu, kiedy osiągnięty zostanie statyczny limit LUB gdy uzna, że wyniki na liście są wystarczająco satysfakcjonujące (i nie ma potrzeby wypełniania listy do końca). (W chwili pisania tego paragrafu limit w selektorach wynosi 6, a limit na stronie 15.)

Algorytm wprowadza następujące pojęcia:

Znaki specjalne
Znaki, według których zapytanie dzielone jest na słowa kluczowe i które nie biorą udziału w zapytaniu. Lista znaków specjalnych: spacja , ; - _ / " ( ) @ + > < ~ *
Słowo kluczowe
Słowo wykorzystywane w wyszukiwaniu. Słowa kluczowe są generowane z zapytania poprzez podział zapytania przy użyciu znaków specjalnych i odrzuceniu słów krótszych niż 3 znaki.
Dokładne słowo kluczowe
Słowo kluczowe ograniczone znakami cudzysłowu. Dokładne słowo kluczowe musi zostać dokładnie dopasowane do któregoś z imion lub członów nazwiska.
Częściowe słowo kluczowe
Słowo kluczowe, które nie jest dokładne. Częściowe słowo kluczowe musi być podsłowem któregoś z imion lub członów nazwiska.
Dla przykładu: częściowe słowo kluczowe "ann" dopasuje "Anna Kowalska", "Maria Joannicka", ale nie "Marian Nowak".

Zasady działania algorytmu:

 • Jeśli w tym momencie mamy dokładnie jeden wynik, to przyjmujemy, że jest to wynik poprawny i nie szukamy dalej.
 • Jeśli zapytanie jest krótsze niż 3 znaki, dodajemy do listy wszystkie osoby o nazwisku zaczynającym się od podanego zapytania.
 • Jeśli zapytanie dopasowuje się dokładnie do numeru indeksu studenta i użytkownik ma uprawnienia do podglądu numerów indeksu, dodajemy tych studentów do listy.
 • Dodajemy do listy wszystkie osoby, które pasują do słów kluczowych.

Uwaga: w selektor można także wpisać USOS ID lub adres e-mail osoby (patrz sekcja Studenci, pracownicy tej pomocy), ale nie będą brać udziału w poszukiwaniu podpowiedzi.

Wyszukiwarka osób w trybie tablicowym

Tryb tablicowy charakteryzuje się tym, że pomijany jest wpływ trafności wyniku na jego kolejność na wynikowej liście. Wszystkie wyniki wyświetlane są na jednej liście z podziałem na strony. Zapytania trwają dłużej, ponieważ nie ma limitu długości wynikowej listy. Algorytm jest taki sam jak w wyszukiwarce selektorowej.

Wyszukiwarka jednostek organizacyjnych

 • Jeśli zapytanie jest puste, wyświetlane są ulubione jednostki osoby.
 • Jeśli zapytanie jest niepuste i istnieje jednostka o kodzie dokładnie równym podanej wartości, to dodajemy ją do listy wynikowej.
 • Wykonujemy zapytanie infiksowe, tzn. dodajemy do listy wszystkie jednostki, dla których każde z podanych słów (w sensie dzielenia spacjami) zawiera się w kodzie lub nazwie jednostki. Jeśli język interfejsu jest angielski, przeszukiwana jest też nazwa po angielsku.

Wyszukiwarka przedmiotów

 • Jeśli istnieje przedmiot o kodzie dokładnie równym podanej wartości, to dodajemy go do listy wynikowej.
 • Dodajemy do listy wynikowej wszystkie przedmioty o nazwie dokładnie równej podanej wartości (po polsku lub po angielsku, niezależnie od języka interfejsu).
 • Wykonujemy zapytanie infiksowe (również w nazwach jednostek), tzn. dodajemy do listy wszystkie przedmioty, dla których każde z podanych słów (w sensie dzielenia spacjami) zawiera się w kodzie lub nazwie przedmiotu lub nazwie jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przedmiot. Jeśli język interfejsu jest angielski, przeszukiwana jest też angielska nazwa przedmiotu i jednostki organizacyjnej.

Wyszukiwarka programów studiów

 • Jeśli zapytanie jest puste, zwróć listę programów studenta oraz listę ostatnich wyszukiwać.
 • Jeśli istnieje program studiów o kodzie dokładnie równym podanej wartości, to dodajemy go do listy wynikowej.
 • Dodajemy do listy wynikowej wszystkie programy studiów o nazwie dokładnie równej podanej wartości (po polsku lub po angielsku, niezależnie od języka interfejsu).
 • Wykonujemy zapytanie infiksowe, tzn. dodajemy do listy wszystkie programy studiów, dla których każde z podanych słów (w sensie dzielenia spacjami) zawiera się w kodzie lub nazwie programu studiów. Jeśli język interfejsu jest angielski, przeszukiwana jest też angielska nazwa programu studiów.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)