Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Intercultural Communication in Institutions

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.S3.EPC.EM.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Intercultural Communication in Institutions
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Online courses for short-term studies
Studia stacjonarne
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom studiów:

studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów:

English in Public Communication

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

semestr 4

Profil kształcenia:

Studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Wymagania:

English in Media elective module

Legal, Economic and Ethical Aspects of Public Communication

The Other in Public Communication

Journalism Studies

Nakład pracy studenta:

ECTS points in relation to student’s duties

Number of ECTS points: 3

1 ECTS – 30 hours: participation in classes

2 ECTS – 45 hours: preparation + 15 hours: consultations

Skrócony opis:

Course description

The course is designated to English in Media Module. It raises students’ awareness of differences and peculiarities in communication patterns in various cultural and national contexts. It introduces students to what is acceptable and what is offensive in a given culture and its public discourse. It gives them practice in co-operating with foreigners and reflecting about cultural diversity.

Pełny opis:

Course objectives

To develop students' understanding of culture in the context of communication.

To develop students' knowledge about communication processes in diverse institutions.

To induce reflexive thinking about oneself in diverse institutions.

To trigger critical thinking about power relations and their institutionalization in communication processes in culturally diverse contexts.

----------------

Course content

Culture and Communication in Institutions

Intercultural and Cross-Cultural Communication in Institutions

Intercultural Communication Competence

A Communication Theory of Culture

Self-Identity and Culture

Ingroups and Outgroups

Privilege and Culture

-----------------

Methods of instruction/ forms of classroom activity:

reading and in-class discussion, group or individual assignments, mini-case studies, interaction with FORTHEM peers via Diversity and Migration lab, that include tandem assignments, interviews with lab stakeholders and experts in the field of intercultural communication in Europe.

Literatura:

Reading list

Cultures and Organizations : Software for the Mind: Software for the Mind

Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Mcgraw-hill,2004

Riding the Waves of Culture, Understanding Diversity in Global Business, Fons Trompenaars, Charles Hampden-Turner, 2012.

Exploring Culture: Exercises, Stories and Synthetic Cultures

Gert Jan Hofstede, Paul B. Pedersen, Geert H. Hofstede

Nicholas Brealey Publishing, 2002.

Efekty uczenia się:

Learning outcomes acc to PRK 2019

Knowledge

Student:

1. has the basic knowledge of intercultural communication in institutions (m-W-1/P6S_WK)

Skills

Students can:

2. search for, analyze, select and use information utilizing various sources and methods (m-U-1/P6S_UO)

3. communicate in English at C1 level with experts in public communication both directly and through various media channels (m-U-2/P6S_UK)

4. collaborate with other students to prepare projects, presentations or texts in English that can be publicized out of class (k_U08/P6S_UO; K_U12)

Social competences

Student:

5. can specify the priorities for the implementation of their goals and tasks designated by others in media contexts and recognize and respect cultural, social and ethnic differences in communication patterns (m-K-1/P6S_KR)

6. shapes their own views on the basis of the gained general and detailed knowledge in media contexts and is aware of their civic responsibilities and are tolerant towards the other actors in the public sphere (m-K-2/P6S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Forms of evaluation of learning outcomes

1. Active class participation - 20% of the final grade (outcome 1,2,3,4,5,6)

2. Individual written tasks / oral presentations - up to 80% of the final grade (outcome 1,2,3,4,5)

Pass at 60 % of the final grade

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf
Prowadzący grup: Pradeep Kumar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www3-4 (2024-07-15)